Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Οι λόγοι που η ΝΔ ψήφισε τη δανειακή σύμβαση

Το σημαντικότερο κέρδος της συμφωνίας είναι η πρόβλεψη για το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, και αυτό δεν υπήρχε στο Α΄ Μνημόνιο.

Επίσης, η συμφωνία άνοιξε το δρόμο για:

• Μείωση του χρέους για πάνω από 100 δισεκατομμύρια.

• Μείωση των μελλοντικών ελλειμμάτων κατά 4-5 δισεκατομμύρια τουλάχιστον, κάθε χρόνο από λιγότερους τόκους.

• Διάσωση του τραπεζικού συστήματος, δηλαδή των καταθέσεων και της ρευστότητας, χωρίς τα οποία δεν υπάρχει ούτε οικονομία ούτε ευημερία, ούτε καμιά προοπτική για κανένα.

• Να βγούμε από το επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης, να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο στον οποίο βυθιζόμαστε, κυρίως με τις δικές μας δυνάμεις.

• Να κερδίσουμε χρόνο, αφού η αποπληρωμή του νέου χρέους μετατίθεται για 20-30 χρόνια, για να διαπραγματευθούμε Ανάκαμψη και Ανάπτυξη.

• Την περίπτωση που εκδοθούν ευρωπαϊκά ομόλογα η Ελλάδα να μην είναι χρεοκοπημένη και να ωφεληθεί εξασφαλίζοντας αναπτυξιακή δυναμική.